Zgrupowanie strzeleckie Dadaj

Zgrupowanie strzeleckie Dadaj


29 marca 2018

W dniach 11-21.04.2018 w Dadaju odbędzie się obóz strzelectwa pneumatycznego.