Zarząd


19 grudnia 2016

Zarząd Opolskiego Klubu Sportowo-Turystycznego Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Opolu

Renata Tomaszewska
Prezes Klubu
tel. 603 271 603

Janina Miszkiewicz
                                                                         Zastępca Prezesa                                                                                   

Tadeusz Kolbusz
Zastępca Prezesa

Halina Kurek
Sekretarz

Józef Tarasek
Skarbnik
tel. (77) 435 78 10
tel. 663 763 453

Marian Jankowski
Członek Zarządu

Andrzej Zając
Zastępca Członka Zarządu

Dariusz Malinowski
Zastępca Członka Zarządu

Jolanta Cabała
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Klubu

Jerzy Czech
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
tel. (77) 464 67 27
507 375 939