Zarząd


19 grudnia 2016

Zarząd Integracyjnego Klubu Sportowego CROSS w Opolu

Renata Tomaszewska
Prezes Klubu
tel. 603 271 603

Alicja Stelmaszczyk
                                                       Zastępca Prezesa                                                      

Halina Kurek
Sekretarz

Ilona Nawankiewicz
Skarbnik

Andrzej Zając
Członek Zarządu

Dariusz Malinowski
Zastępca Członka Zarządu

Jerzy Czech
Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
tel. (77) 464 67 27
507 375 939