Kontakt


19 grudnia 2016

IKS CROSS w Opolu

ul.Telesfora 2/16, 45-339 Opole

telefon: (77) 448 39 90, 603 271 603
e-mail: rena.tomasz1@gmail.com

konto: Bank Pekao S.A. Oddział w Opolu, pl. Wolności 3
85 1240 5178 1111 0010 6467 2916

NIP: 754-24-93-244
Regon: 530993083